Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 15,20)

18.Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
19.Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´
20.I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.
21.Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´
22.Ale otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka