Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 15,11-19)

11.Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny.
12.Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění.
13.Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.
14.A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi.
15.Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře.
16.A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.
17.Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!
18.Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
19.Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka