Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 15,10)

8.Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde?
9.A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: `Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.´
10.Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání."
11.Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny.
12.Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka