Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 10,1-3)

1.Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.
2.Řekl jim: "Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.
3.Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.
4.Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte.
5.Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: `Pokoj tomuto domu!´
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka