Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,8-17)

8.Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu,
9.připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo.
10.Venku se v hodinu oběti modlilo veliké množství lidu.
11.Tu se ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo.
12.Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň.
13.Anděl mu řekl: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.
14.Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.
15.Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým.
16.A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu;
17.sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka