Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,50-35)

48.že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
49.že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
36.Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
37.Neboť `u Boha není nic nemožného´."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka