Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,46-47)

44.Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle.
45.A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána."
46.Maria řekla: "Duše má velebí Pána
47.a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
48.že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,
49.že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka