Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,36-43)

36.Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
37.Neboť `u Boha není nic nemožného´."
38.Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel.
39.V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova.
40.Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu.
41.Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým
42.a zvolala velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla.
43.Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka