Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,35)

33.Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce."
34.Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?"
35.Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
36.Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
37.Neboť `u Boha není nic nemožného´."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka