Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 2,36-37)

34.Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno
35.(a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí."
36.Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem
37.a potom byla vdovou až do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami.
38.Přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení.
39.Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města Nazaretu v Galileji.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka