Bible

Epištola k Kolossenským (Kolos 3,11)

9.Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky
10.a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.
11.Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.
12.Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
13.Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka