Bible

Epištola k Kolossenským (Kol 3,22)

20.Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.
21.Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.
22.Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.
23.Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,
24.s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka