Bible

Epištola k Kolossenským (Kol 2,9)

7.V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
8.Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9.V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10.v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
11.V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka