Bible

Epištola k Kolossenským (Kol 2,16-17)

14.Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
15.Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
16.Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.
17.To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.
18.Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
19.Takový člověk se nedrží hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně spojené klouby a šlachami, roste Božím růstem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka