Bible

Epištola k Kolossenským (Kol 1,18)

16.neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17.On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
18.on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
19.Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
20.aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka