Bible

Proroctví Jonáše proroka (Jon 2,1)

1.Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci.
2.I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl:
3."V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka