Bible

Proroctví Joele proroka (Joel 3,5)

3.Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým.
4.Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den.
5.Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších, které povolal Hospodin.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka