Bible

Kniha Jobova (Job 15,15)

13.Svým duchem se stavíš proti Bohu, vypouštíš z úst nehorázná slova.
14.Co je člověk? Je snad bez poskvrny? Což může být spravedlivý, kdo se zrodil z ženy?
15.Hle, on ani na své svaté nedá a nebesa nejsou v jeho očích bez poskvrny,
16.což teprve ohavný a zvrhlý člověk, který pije podlost jako vodu?
17.Poslouchej mě, co ti sdělím. Budu ti vyprávět, co jsem uzřel,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka