Bible

Evangelium podle Jana (Jan 9,39-41)

37.Ježíš mu řekl: "Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví."
38.On na to řekl: "Věřím, Pane," a padl před ním na kolena.
39.Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí."
40.Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?"
41.Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka