Bible

Evangelium podle Jana (Jan 9,35-38)

33.Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit."
34.Odpověděli mu: "Celý ses narodil v hříchu, a nás chceš poučovat?" A vyhnali ho.
35.Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: "Věříš v Syna člověka?"
36.Odpověděl: "A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?"
37.Ježíš mu řekl: "Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví."
38.On na to řekl: "Věřím, Pane," a padl před ním na kolena.
39.Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí."
40.Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka