Bible

Evangelium podle Jana (Jan 9,1-8)

1.Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.
2.Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?"
3.Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.
4.Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
5.Pokud jsem na světě, jsem světlo světa."
6.Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči
7.a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená `Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.
8.Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali žebrat, se ptali: "Není to ten, kdo tu sedával a žebral?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka