Bible

Evangelium podle Jana (Jan 8,58)

56.Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se."
57.Židé mu řekli: "Ještě ti není padesát a viděl jsi Abrahama?"
58.Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem."
59.Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka