Bible

Evangelium podle Jana (Jan 8,32)

30.A při těch slovech v něj mnozí uvěřili.
31.Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky.
32.Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."
33."Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: `Budete svobodní'?"
34.Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka