Bible

Evangelium podle Jana (Jan 7,42)

40.Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!"
41.Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje?
42.Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?"
43.A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce.
44.Někteří ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl ruku.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka