Bible

Evangelium podle Jana (Jan 7,39)

37.V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!
38.Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo."
39.To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.
40.Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!"
41.Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka