Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,57)

55.Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
56.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
57.Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
58.Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové /manu/, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky."
59.To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka