Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,55)

53.Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
54.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
55.Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
56.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
57.Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka