Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,54)

52.Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?"
53.Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
54.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
55.Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
56.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka