Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,53)

51.Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."
52.Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?"
53.Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
54.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
55.Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka