Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,51)

49.Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
50.Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
51.Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa."
52.Židé se mezi sebou přeli: "Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?"
53.Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka