Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,48)

46.Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce.
47.Amen, amen, pravím vám, kdo věří /ve mne/, má život věčný.
48.Já jsem chléb života.
49.Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
50.Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka