Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,44)

42.A říkali: "Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: `Sestoupil jsem z nebe´!"
43.Ježíš jim odpověděl: "Nereptejte mezi sebou!
44.Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.
45.Je psáno v prorocích: `Všichni budou vyučeni od Boha´. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.
46.Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka