Bible

Evangelium podle Jana (Jan 6,33)

31.Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: `Dal jim jíst chléb z nebe´."
32.Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.
33.Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."
34.Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!"
35.Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka