Bible

Evangelium podle Jana (Jan 4,34)

32.On jim řekl: "Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte."
33.Učedníci si mezi sebou říkali: "Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?"
34.Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.
35.Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni.
36.Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka