Bible

Evangelium podle Jana (Jan 4,25-26)

23.Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24.Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
25.Žena mu řekla: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko."
26.Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví."
27.Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl `nač se ptáš´ nebo `proč s ní mluvíš?´
28.Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem:
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka