Bible

Evangelium podle Jana (Jan 4,20-24)

20.Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!"
21.Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.
22.Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.
23.Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.
24.Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka