Bible

Evangelium podle Jana (Jan 3,5)

3.Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."
4.Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."
5.Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
6.Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
7.Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka