Bible

Evangelium podle Jana (Jan 3,15)

13.Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka /který je v nebesích/.
14.Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
15.aby každý, kdo v něho věří, /nezahynul, ale/ měl život věčný.
16.Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
17.Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka