Bible

Evangelium podle Jana (Jan 3,12)

10.Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?
11.Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte.
12.Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských?
13.Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka /který je v nebesích/.
14.Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka