Bible

Evangelium podle Jana (Jan 21,4)

2.Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků.
3.Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Odpověděli mu: "I my půjdeme s tebou." Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili.
4.Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
5.Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" Odpověděli: "Nemáme."
6.Řekl jim: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka