Bible

Evangelium podle Jana (Jan 20,7)

5.Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel.
6.Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna,
7.ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě.
8.Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.
9.Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka