Bible

Evangelium podle Jana (Jan 20,4-8)

4.Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první.
5.Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel.
6.Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna.
7.Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť.
8.Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka