Bible

Evangelium podle Jana (Jan 20,19-24)

19.Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám."
20.Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
21.Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás."
22.Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.
23.Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."
24.Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka