Bible

Evangelium podle Jana (Jan 20,1)

1.První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
2.Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili."
3.Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka