Bible

Evangelium podle Jana (Jan 2,1-11)

1.Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka;
2.na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
3.Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno."
4.Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina."
5.Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí."
6.Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
7.Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj.
8.Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak.
9.Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha
10.a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli."
11.Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka