Bible

Evangelium podle Jana (Jan 19,38)

36.Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: `Ani kost mu nebude zlomena´.
37.A na jiném místě Písmo praví: `Uvidí, koho probodli.´
38.Potom požádal Piláta Josef z Arimatie - byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů - aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal.
39.Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl sto liber směsi myrhy a aloe.
40.Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka