Bible

Evangelium podle Jana (Jan 19,34)

32.Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním.
33.Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali,
34.ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.
35.A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili.
36.Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: `Ani kost mu nebude zlomena´.