Bible

Evangelium podle Jana (Jan 19,17)

15.Oni se dali do křiku: "Pryč s ním, pryč s ním, ukřižuj ho!" Pilát jim řekl: "Vašeho krále mám dát ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, jen císaře."
16.Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován, a oni se Ježíše chopili /a vedli/.
17.Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota.
18.Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed.
19.Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka