Bible

Evangelium podle Jana (Jan 18,33)

31.Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona!" Židé mu odpověděli: "Není nám dovoleno nikoho popravit."
32.To aby se naplnilo slovo Ježíšovo, kterým naznačil, jakou smrtí má zemřít.
33.Pilát vešel opět do svého paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi král židovský?"
34.Ježíš odpověděl:"Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?"
35.Pilát odpověděl: "Jsem snad žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Čím ses provinil?"
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka