Bible

Evangelium podle Jana (Jan 18,3-8)

3.Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků, k tomu stráž od velekněží a farizeů, a přišli tam s pochodněmi, lucernami a zbraněmi.
4.Ježíš, který věděl všecko, co ho má potkat, vyšel a řekl jim: "Koho hledáte?"
5.Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského." Řekl jim: "To jsem já." Stál s nimi i Jidáš, který ho zradil.
6.Jakmile jim řekl `to jsem já´, couvli a padli na zem.
7.Opět se jich otázal: "Koho hledáte?" A oni řekli: "Ježíše Nazaretského."
8.Ježíš odpověděl: "Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka